Rijwielstalling Kampen volledig onbemand

Kampen  29 januari 2021, Henny Spruijt bij afscheid rijwielstalling (foto Freddy Schinkel)

Kampen 29 januari 2021, Henny Spruijt bij afscheid rijwielstalling (foto Freddy Schinkel)

Kampen situatie vóór de bouw van rijwielstalling in 1950 met de tuin van de Buiten Sociëteit (coll. K. Haar)

Kampen situatie vóór de bouw van rijwielstalling in 1950 met de tuin van de Buiten Sociëteit (coll. K. Haar)

Kampen, rijwielstalling uit 1950, afgebroken in 1982 (coll. K. Haar)

Kampen, rijwielstalling uit 1950, afgebroken in 1982 (coll. K. Haar)

Kampen  18 februari 1999, Henny Spruijt in rijwielstalling station Kampen (foto Freddy Schinkel)

Kampen 18 februari 1999, Henny Spruijt in rijwielstalling station Kampen (foto Freddy Schinkel)

Kampen. Jaren zestig rommelig aanzicht stationsplein. (foto: Kees Schilder)

Kampen. Jaren zestig rommelig aanzicht stationsplein. (foto: Kees Schilder)

Op 1 februari 2021 kwam een einde aan het fysiek aanwezig zijn van bewaking van de rijwielstalling in station Kampen. Vanwege een aanstaande interne verbouwing moest de 74-jarige fietsenstallinghouder Henny Spruijt na 47 jaar noodgedwongen afscheid nemen van de stalling.

De stalling kent een geschiedenis die teruggaat naar 1949. Hoe de vooroorlogse stalling eruit zag, is onbekend. Wel is bekend dat In het oude, eerste station men bij het ene loket een stallingskaartje moest kopen, met als gevolg lange wachtrijen. Waarschijnlijk werden fietsen ergens bij of in het station gezet. Op de plaats van de huidige buitenstalling was toen nog de tuin van de Buiten Sociëteit met veel eikenbomen en er achter een tennisbaan. In 1949 was er een groot tekort aan stallingsruimte in het huidige station en werden de fietsen in de voormalige 3e klasse wachtkamer en zelfs in de  stationshal en in de gang naar de voormalige wachtkamer gestald. Tijdens een bezoek van president-directeur Ir. F.Q. den Hollander van NS aan station Kampen op 6  september 1949 gelaste hij dat onmiddellijk de fietsen uit de hal en gang verwijderd moesten worden. Al met al was het een onhoudbare toestand, want het was een heel gedoe om een fiets na aankomst in Kampen er weer tussenuit te vissen.  De gemeenteraad had al een stuk tuin van de Buiten Sociëteit ter beschikking gesteld en het wachten was op toestemming van het ministerie om te starten met de bouw van een overdekte fietsenstalling. In een open brief in het Kamper Nieuwsblad van 20 september 1949 werd het ministerie verzocht zo spoedig mogelijk toestemming te verlenen. Hieraan werd ook heel spoedig gehoor gegeven want op 22 september kwam de goedkeuring van het ministerie en ging architect Boer over tot een onderhandse aanbesteding.  Diverse eikenbomen in de tuin van de Buiten Sociëteit  werden gekapt en werd gestart met de bouw van de fietsenstalling. Op 4 juli 1950 werd de nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen.

In 1982 werd gestart met de reconstructie van het stationsplein en werd de stalling van fietsen tijdelijk verplaatst naar een golfplatengebouwtje aan de Burg. van Engelenweg en werd het oude stenen gebouw afgebroken.  in januari 1983 werd een nieuwe fietsenstalling in de voormalige goederenruimte van het station in gebruik genomen. Op de plaats van de voormalige stalling bleef een onbewaakte fietsenstalling, ook kwam er een snackbar. Bij een toekomstige herinrichting van Bolwerk Buitenwacht wordt gekeken naar een mogelijk compactere buitenstalling want het is geen visitekaartje als men via het station Kampen binnenkomt met fietsen die her en der gestald of neergegooid zijn. Op 13 augustus 2018 werd een extra stalling van 400 fietsen in het souterrain onder de bestaande fietsenstalling in gebruik genomen, deze werd tot dan toe gebruikt door Stadstoezicht voor het stallen van zwerffietsen. Voor gebruikers van een OV-chipkaart mag hier 24 uur gratis gestald worden.

Vanaf ca. 1970 werd de fietsenstalling beheerd door de familie Spruijt, die meerdere fietsenstallingen beheerde o.a. in Emmen, Zwolle, Deventer en Zutphen. Zoon Henny Spruijt kreeg in 1974 Kampen toegewezen Hij kwam uit Den Bosch en moest eerst wel wennen aan de stuggere Kampenaren, maar in de loop van de jaren leerde hij ze kennen. De opkomst van Kampen als studentenstad, maar ook het vertrek van alle academies en een hogeschool, hij heeft allemaal meegemaakt. Ook kon men bij hem terecht voor reparaties en kon men bij hem tot 2011  ook goede tweedehands fietsen kopen. Na de verbouwing in 2018 verviel het beheer op de stalling, maar mocht hij nog wel tegen vergoeding aan het werk als onderhoudsman van de OV-fietsen en als toezichthouder. Daar is op 1 februari 2021 een einde gekomen vanwege een aanstaande verbouwing van het station. De reparaties aan de OV-fietsen worden nu centraal geregeld via een meldpunt in Utrecht die zorgt dat de fiets opgehaald en hersteld wordt.

  • Geplaatst op: maandag, 22 februari 2021
  • Bijgewerkt op: donderdag, 25 februari 2021

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...