Elektrificatie, extra halte en hogere snelheid voor Kamperlijn

De Stentor

De Kamperlijn blijft een treinverbinding. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten van Overijssel en B&W van de gemeente Zwolle en Kampen aan Provinciale Staten en de raden voor, na een studie rond de vervoersopties bus, trein en tram. Met de keuze voor de trein krijgt het spoortraject tussen Zwolle en Kampen de komende jaren een flinke opknapbeurt door elektrificatie van de lijn, de aanleg van meer haltes en een hogere frequentie. De uitbreiding vindt in verschillende fases plaats.

Tussen 2015 en 2017 wordt de Kamperlijn geëlektrificeerd en komt er een halte in Stadshagen en een tunnel voor het autoverkeer ter hoogte van de nieuwe halte. De tunnel is nodig om de verbinding tussen de verschillende wijken in Stadshagen te verbeteren en de veiligheid rond het spoor te garanderen. Ook gaat de snelheid van de trein omhoog van 100 naar 130 tot 140 km/uur. Daarnaast wordt naast de bestaande spoorbrug over de Blaloweg in Zwolle een fietsbrug aangelegd, waarmee de fietssnelweg tussen Zwolle en Kampen wordt verbeterd.
Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle en Kampen nemen binnenkort een besluit over de voorstellen voor de aanpak van de Kamperlijn.

Meer haltes en hogere frequentie
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de drie overheden de verschillende vervoersopties voor de Kamperlijn, te weten: bus, trein en tram bestudeerd en tegen elkaar afgewogen. Met de keuze voor de trein blijft het oorspronkelijke doel voor het realiseren van een kwalitatief goede  verbinding tussen Zwolle en Kampen en de tussengelegen woon- en werkgebieden overeind. Met de halte in Stadshagen krijgen ook de inwoners van Stadshagen een directe aansluiting op het spoornet.

Nadat de eerste fase is afgerond willen de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen de lijn verder ontwikkelen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de eventuele aanleg van haltes bij Voorsterpoort, Werkeren en Kampen-Oost en de uitbreiding van de frequentie van twee naar vier keer per uurin latere jaren. Met de fasering in de verbetering van het spoortraject sluiten de provincie en gemeenten aan bij het tempo van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de Netwerkstad Zwolle Kampen.

Investeren in een kwalitatief goede verbinding
De totale kosten van het project tot 2018 worden geraamd op € 24,75 miljoen. Hiervan neemt de provincie € 15,35 miljoen euro voor haar rekening voor het opwaarderen van de spoorverbinding en een bijdrage aan de tunnel. Voor het aanleggen van de halte Stadshagen, de autotunnel en de fietsverbinding over de Blaloweg reserveert de gemeente Zwolle € 8,9 miljoen. De gemeente Kampen betaalt € 500.000,-- voor het aanpassen van het station Kampen.

Uitkomst onderzoek
De trein sluit goed aan op de wens voor kwalitatief goed vervoer tussen Zwolle en Kampen. En de elektrificatie van de lijn bespaart op de exploitatiekosten, het energiegebruik, verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast in het gebied tussen Zwolle en Kampen. Daarnaast zorgt elektrificatie voor een kortere rijtijd, waardoor de reizigers sneller op de plek van bestemming zijn en een kwartierdienst in de toekomst mogelijk is.

De busvarianten sluiten niet goed aan op de kwaliteitseisen. De reistijd met de bus is langer en de bus is minder goed in staat om in de spits grote aantallen reizigers te vervoeren. Voor de tramvariant bleek uit de eerdere aanbestedingsronde dat deze  in deze economische tijden niet haalbaar is en dat doortrekken van de tram naar de binnenstad financieel niet haalbaar is, waardoor de exploitatie onrendabel wordt.

  • Geplaatst op: donderdag, 02 januari 2014
  • Bijgewerkt op: zaterdag, 22 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...