De Spoorgallop: de feestelijke opening van de spoorlijn

Zelden heeft de stad Kampen feest gevierd als op woensdag 10 mei 1865. De Zwolsche Courant begon met de volgende zin: 'Voor onze stad was het heden een ware feestdag. De lang verbeide stonde waarop wij de voordelen zouden genieten van de versnelde gemeenschap [handel] door opname van Kampen in het spoorwegnet, was aangebroken'.

‘Reeds vroeg in de morgen wapperden uit de meeste woningen de geliefde driekleur en de oranjevaan; alle aan de kade liggende schepen waren met vlaggen en wimpels versierd’.

Vrijwel de hele stad was versierd met vlaggen en erebogen.Ook aan de IJsselkade waren alle schepen versierd. De aandacht werd vooral  getrokken door de  prachtige versierde schoener van één van de belangrijkste industriëlen van de stad, de heer W.J. Swart 's. Dinsdagavond was al een trein met 15 wagons aangekomen en om 6.00 uur was de eerste trein uit Kampen vertrokken en was de dienstregeling ingegaan.

Saluutschoten

’s Middags reed het gemeentebestuur met de feestcommissie naar Zwolle om daar de genodigden voor de officiële opening op te halen. De afstand Zwolle – Kampen werd in 14 minuten en enkele seconden afgelegd (tegenwoordig 10 minuten). De met vlaggen versierde feesttrein werd om 16.00 uur bij aankomst in Kampen met saluutschoten en door een grote menigte mensen begroet en stopte voor een erepoort, waarna het geliefde volkslied (Wien Neêrlands bloed?) werd gespeeld. Bij de Buiten-Sociëteit (de latere Buitenwacht) was een  prachtig versierde loge opgesteld waarin de 90 genodigden konden plaatsnemen en hier werden diverse toespraken gehouden.

Spoorgallop

Burgemeester Wttewaall van Stoetwegen heette de genodigden in kernachtige en hartelijke taal welkom. Hij eindigde zijn toespraak met de zin dat de stad “een schoone toekomst tegemoet gaat, verbonden als zij door haren ijzeren weg met spoorwegnet van het vaste land van Europa is.” Speciaal voor de ingebruikneming was door kapelmeester H. Voorthuis van het Instructie-Bataljon een Spoorgallop gecomponeerd en deze werd door het Instructie-Bataljon samen met de stedelijke schutterij ten gehore gebracht (de Spoorgallop is in 2008 weer uitgevoerd). De heer Voorthuis werd hiervoor later beloond met een prachtige zilveren gegrafeerde inktkoker.

Volksfeesten
Hierna kregen de genodigden in de grote concertzaal een 'dejeuner dinatoire’ aangeboden,verzorgd door de heer G.A. Raland uit Deventer en tijdens deze zeer luxe en uitgebreide broodmaaltijd werden nog enkele toespraken gehouden. Voor het ‘gewone’ volk werden onder leiding van de heer Bamberg volksfeesten op de Zandberg in IJsselmuiden gehouden zoals koorddansen, ballet, gymnastische spelen, het oplaten van ‘montgolfléres’ (luchtballonnen) en werden door de hiervoor genoemde korpsen allerlei muziekstukken gespeeld. Duizenden mensen woonden deze feestelijkheden bij.

Lampionnen

’s Avonds om 19.00 uur werd in de tuin van de Buiten-Sociëteit een harmonieconcert uitgevoerd door een beroemd Amsterdams orkest onder leiding van W. Stümpff. Honderden mensen woonden dit concert bij en ook de danslustigen kregen alle ruimte. Inmiddels waren de IJsselkade, de (nog houten) IJsselbrug, de Buitensocieteit met tuin prachtig verlicht; de sociëteit en loge leken wel op ‘vurige tempels’. ‘De heerlijke IJsselbrug, de schoonste van Nederland’ was met duizenden lampionnen verlicht, de zeven jukken leken wel op piramides en een gouden gloed weerspiegelde in het water. Er werd zelfs  gebruik gemaakt van (de moderne) elektrische verlichting. Het geheel was zo mooi dat ‘men zich moeilijk kon voorstellen, zich in eene provinciestad te bevinden’.

Op de fabrieksgebouwen van C.J. Boele en Zn. was een prachtige verlichting aangebracht, die een locomotief voorstelde met daarnaast in vlammenschrift ‘Sigarenfabriek van Boele en Zoon’. Tenslotte was er een prachtig verzorgd vuurwerk vanaf de stoomboot Twenthe die midden op de IJssel lag; zowel de verlichting als het vuurwerk werden verzorgd door de heer P.  Ricard uit Brussel. De kinderen van de stadsbewaarschool en van ‘minvermogenden’ werden niet vergeten en op kosten van de stad op enkele versnaperingen onthaald. ‘Een heerlijkst weder begunstigde dezen voor Kampen zo belangrijke dag’ en tevreden ging iedereen huiswaarts: ‘Kampen was [eindelijk] op eene plegtige en indukwekkende wijze verbonden aan het groote Europesche spoorwegnet’.

  • Geplaatst op: woensdag, 25 januari 2012
  • Bijgewerkt op: maandag, 07 juni 2021

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...