Stationsrestauratie Kampen

Kampen 1937, foto van J.A. Diender ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum (foto Ons Erf)

Kampen 1937, foto van J.A. Diender ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum (foto Ons Erf)

April 1921 aansluiting restauratie op telefoonnet

April 1921 aansluiting restauratie op telefoonnet

Van oktober 1865 tot mei 1998 bezat zowel het eerste als later ook het tweede station een stationsrestauratie, Deze was gevestigd in de wachtkamer 3e klasse; na de oorlog in een afgescheiden ruimte van de toen voormalige wachtkamer.

De NCS-stationsrestauratie werd jaarlijks verpacht en bekend is dat de pachtprijs in 1881  fl. 550,00 bedroeg en in 1883 was deze al opgelopen tot fl. 700,00. Dat het niet altijd fris was in de wachtkamer 3e klasse bleek uit een klacht in een brief van burgemeester Van Blommestein van 2 mei 1901 gericht aan de directie van de NCS.  Hij zat op vrijdag 26 april 1901 in de wachtkamer 1e en 2e klasse op de trein te wachten terwijl daar de deur naar de wachtkamer 3e klasse open stond. Uit die wachtkamer kwam een zeer onaangename lucht van de daar wachtende reizigers die grotendeels bestonden uit (vee)marktbezoekers. Hij verzocht de kastelein de deur te sluiten maar deze weigerde dit. De burgemeester besloot toen maar zelf de deur te sluiten maar dat werd hem ‘op zeer hoogen toon’ geweigerd en belemmerd. Hij wou zich hierover beklagen bij stationschef  Meij maar die was weer eens niet te vinden omdat hij klaarblijkelijk weer bezig was met zijn particuliere steenkolenhandel bij het station. Hierover had het gemeentebestuur al regelmatig geklaagd had bij de NCS-directie. De trein vertrok zonder vertreksein van de stationschef op gezag van de conducteur.

In mei 1905 werd de 28 jarige Jan Diepenbroek als buffethouder aangesteld. Deze bleef tot de afbraak van het station in 1911. In zijn plaats werd voor het nieuwe station dat in op 1 juli 1912 werd geopend de 25 jarige Johannes Albertus Diender als buffethouder aangesteld. Vermoedelijk startte hij zijn werk in het tijdelijke hulpstation dat gevestigd was aan de Zwolseweg in de nieuwe goederenloods, de latere Van Gend & Loosloods. Vóór de opening van het nieuwe station deed hij in juni 1912 alvast het verzoek voor een vergunning van het schenken van alcoholische dranken, maar dat werd hem geweigerd. De reden hiervoor was, dat volgens de Drankwet de lokaliteit moest voldoen aan bepaalde eisen op het gebied ruimte, luchtverversing en lichtvoorziening, dat was niet het geval. Dit was een onaangename verrassing maar er vonden aanpassingen plaats zodat de vergunning alsnog verleend kan worden.

 In april 1921 kreeg de restauratie een telefoonaansluiting met het nummer 227. Op 9 juli 1937  werd het 25-jarig bestaan van het station maar ook het jubileum van Diender gevierd. In de oorlog was met name hun zoon Cor (ook wel Cees genoemd) degene die de Kamper joden die met de trein  afgevoerd werden nog gauw voorzag van brood (zie Historie 1940 -1950). Tijdens de spoorwegstaking was de restauratie voor zover bekend gesloten. Na de oorlog werd de wachtkamer 3e klasse buiten dienst gesteld en deed toen tijdelijk dienst als fietsenstalling en er kwam een afscheiding met de restauratie. De ruimte was voorzien van donkereikenhout meubilair met losse tafeltjes en een buffet met een glazen vitrine voor koeken en dergelijke. Op 24 augustus 1951 vierde het echtpaar Diender – Toeter hun 40-jarig jubileum waarna ze met pensioen gingen, Diender was toen inmiddels 65 jaar. Na hem zijn de heren Mulder en als laatste Cleveringa als restauratiehouders geweest.

In 1969 startte de NS met Tienertoer en kon men in de stationsrestauraties waaronder ook die in Kampen een ‘honkie-tonkieburger’ bestellen, erg populair bij de jeugdige reizigers. Een honkie-tonkie burger had je in 3 soorten, namelijk een hamburger op een geroosterd broodje met een spiegelei,  of eenzelfde hamburger met friet en als laatste een superhonkietonkie voor de uitgehongerde reizigers. Deze bestond uit 2 broodjes en 2 hamburgers met friet en die koste toen ca. Fl. 8,50 gulden.  

De stationsrestauratie werd begin mei 1998 gesloten, hiervoor in de plaats kwam een Wizll-winkel, tegenwoordig Kiosk.

  • Geplaatst op: maandag, 22 februari 2021
  • Bijgewerkt op: maandag, 22 februari 2021

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...