De opening van de Hanzelijn

1. Kampen 30 november 2013, station Kampen Zuid gezien vanaf de overzijde van de N50

1. Kampen 30 november 2013, station Kampen Zuid gezien vanaf de overzijde van de N50

2a. Hanzelijn verbindt

2a. Hanzelijn verbindt

2b. Kampen 6 december 2012, de opening in Lelystad is goed te volgen

2b. Kampen 6 december 2012, de opening in Lelystad is goed te volgen

2c. Kampen 6 december 2012, de opening door Koningin Beatrix in Lelystad

2c. Kampen 6 december 2012, de opening door Koningin Beatrix in Lelystad

2d. Kampen 6 december 2012, De Spoorhazen zingen het Hanzelijnlied

2d. Kampen 6 december 2012, De Spoorhazen zingen het Hanzelijnlied

2e. Kampen 6 december 2012, Burgemeester Koelewijn luistert naar Aniek Breet

2e. Kampen 6 december 2012, Burgemeester Koelewijn luistert naar Aniek Breet

2f. Kampen 6 december 2012, veel publiek bij de opening

2f. Kampen 6 december 2012, veel publiek bij de opening

3. Kampen 6 december 2012, speciale Eerste Dagzegels voor de Koningin

3. Kampen 6 december 2012, speciale Eerste Dagzegels voor de Koningin

3a. Kampen 6 december 2012, aankomst koninklijke trein

3a. Kampen 6 december 2012, aankomst koninklijke trein

3b. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix stapt uit

3b. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix stapt uit

3c. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix luistert naar Aniek Breet

3c. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix luistert naar Aniek Breet

3d. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix krijgt de speciale Eerste Dagpostzegels

3d. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix krijgt de speciale Eerste Dagpostzegels

3e. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix bekijkt de speciale Eerste Dagpostzegels

3e. Kampen 6 december 2012, Koningin Beatrix bekijkt de speciale Eerste Dagpostzegels

3f. De Koninklijke trein tijdens de openingsrit

3f. De Koninklijke trein tijdens de openingsrit

4. Kampen 6 december 2012, het nieuwste materieel van de NS de DDZ-7540 tijdens haar eerste rit als volgtrein met de overige genodigden

4. Kampen 6 december 2012, het nieuwste materieel van de NS de DDZ-7540 tijdens haar eerste rit als volgtrein met de overige genodigden

5. Kampen 8 december 2012 DDZ-7541 tijdens de open dag

5. Kampen 8 december 2012 DDZ-7541 tijdens de open dag

5a. Kampen 8 december 2012, open dag nieuw DDZ-materieel wordt ingezet

5a. Kampen 8 december 2012, open dag nieuw DDZ-materieel wordt ingezet

6. Tijdelijke schutting met afbeelding van Nieuwe Toren en Kampen Zuid (1913)

6. Tijdelijke schutting met afbeelding van Nieuwe Toren en Kampen Zuid (1913)

De Hanzelijn werd op 1 april 2012 door HanzeRailTeam opgeleverd en werd vervolgens nogmaals getest. Op 29 augustus 2012 startte NSR (NS Reizigers) met de wegleerritten voor hun personeel. Ook werd in juni 2012 de spoorlijn getest met een Duitse hogesnelheidstrein (ICE ) bij een snelheid van 200 km/h en de conclusie was dat ‘de lijn zo glad is als een biljartlaken’.

Op 6 december 2012 vond  de officiële opening van de Hanzelijn door koningin Beatrix plaats. Met de koninklijke trein maakte zij een rit van Lelystad naar Zwolle. Door ProRail was een gedichtenwedstrijd uitgeschreven onder scholieren van groep 8 op de basisscholen in Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De vier winnende scholieren kregen als prijs, dat ze met de Koninklijke trein mee mochten naar Zwolle om daar het winnende gedicht voor te dragen. In Kampen werd Aniek Breet tot winnares verkozen. Bij aankomst van de Koninklijke trein in Kampen, stapte Koningin Beatrix even uit, kreeg een pakketje met een speciale Eerstedag envelop met postzegels door burgemeester Koelewijn aangeboden, waarna de Koningin weer instapte, samen met burgemeester Koelewijn en Aniek om naar Zwolle af te reizen.

Stationskwartier
Op 7 december werd het voorplein van station Kampen Zuid officieel geopend. Voorlopig ligt het station in nog onbebouwd gebied. Deze nieuwe wijk, Stationskwartier genoemd, zal in de toekomst bebouwd worden met circa 700 huur- en koopwoningen, een winkelcentrum en kantoren. Een en ander zal wel afhankelijk zijn hoe de economische en financiële crisis verloopt. Op 8 december was er open dag waarop iedereen gratis tussen Zwolle en Lelystad kon reizen. Zo’n 45.000 mensen maakten hiervan gebruik en de treinen zaten overvol. De dag werd in Kampen afgesloten met een groot theaterspektakel van The Lunatics, een sensationele show vol rook, vuur en 1.000 pk dieseldampen, met als slot vuurwerk.

Kleine tijdwinst
Op 9 december ging de nieuwe dienstregeling in en kan er vanaf toen door iedereen getreind worden. De reistijd Kampen-Zwolle is gelijk aan die van het oude Kamperlijntje: tien minuten. Alleen de prijs is wel aangepast aan de iets langere Hanzelijn waardoor de prijs op het Kamperlijntje met ca. 25 eurocent gestegen is. De gehoopte reistijdverkorting tussen Zwolle en Amsterdam CS tot onder een uur wordt voorlopig niet gehaald, de reistijd Zwolle-Amsterdam CS wordt met acht minuten verkort en Zwolle–Schiphol met dertien minuten. De oorzaak van deze kleinere tijdwinst is dat minder hard gereden mag worden op de Hanzelijn dan oorspronkelijk de bedoeling was, namelijk maar 140 in plaats van de gedachte 200 kilometer per uur. De reden daarvoor is dat de spoorlijn weliswaar voldoet aan de nieuwe ERMTS (European Rail Traffic Management System) -beveiligingstandaard, maar dat het huidige treinmaterieel hiervoor nog niet geschikt gemaakt is.

Ongunstige ligging
Hoewel Kampen eindelijk de lang gewenste aansluiting op een hoofdspoorlijn heeft, is het de vraag hoeveel Kampenaren via de Hanzelijn naar Zwolle zullen reizen vanwege de nogal ongunstige ligging van station Kampen Zuid. Het aantal reizigers dat via het Kamperlijntje reist is na de opening van de Hanzelijn nauwelijks afgenomen. De Hanzelijn wordt voornamelijk gebruikt voor het reizen van en naar de Randstad. Er vindt in Kampen geen goederenoverslag per spoor plaats, in weerwil van de aanwezigheid van de nieuwe Zuiderzeehaven. En juist die goederenoverslag per spoor was de reden voor de aanleg van de drie eerder aangelegde spoorlijnen naar Kampen.

Toch is het niet slecht voor een stad als Kampen dat men met volhardheid en de inzet van het nodige geld drie spoorlijnen tot stand wist te brengen; met als slot een station aan de Hanzelijn kan men best tevreden zijn.

Het aantal reizigers dat via het Kamperlijntje reist is na de opening van de Hanzelijn nauwelijks afgenomen. Het aantal in- en uitstappende reizigers op station Kampen Zuid bedraagt ca. 1.250 per dag, nog niet de helft van de beoogde 3.000 reizigers. De Hanzelijn wordt door de Kampenaren voornamelijk gebruikt voor het reizen van en naar de Randstad. Ondanks de mogelijkheid om ook goederenvervoer via de Hanzelijn te laten plaatsvinden, wordt hiervan nog steeds geen gebruik gemaakt. In Kampen is er geen mogelijkheid voor goederenoverslag per spoor, in weerwil van de aanwezigheid van de nieuwe Zuiderzeehaven. En juist die goederenoverslag per spoor was de reden voor de aanleg van de drie eerder aangelegde spoorlijnen naar Kampen. Toch is het niet slecht voor een stad als Kampen dat men met volhardendheid en de inzet van het nodige geld drie spoorlijnen tot stand wist te brengen; met als slot een station aan de Hanzelijn kan men best tevreden zijn.

Tenslotte het winnende gedicht van Aniek Breet:

Zwolle, Dronten, Lelystad en Kampen
horen vanaf 6 december nieuwe klanken.
Er komt namelijk een nieuwe trein,
ze noemen hem de Hanzelijn.
Ik ga er zeker weten mee reizen,
voor niet al te dure prijzen.
Ik zie het al voor me:
Ik loop naar het Kamperstation
en reis naar het volgende perron.
Daarna over de rode brug
en onder het water door weer terug.
In Kampen stap ik uit
en even later hoor ik vertrekgeluid.
Dan ga ik weer terug naar huis en denk:
Wat is dit toch een mooi geschenk.

In de Kamper Almanak 2013 is een uitvoeriger geschreven verhaal door Kasper Haar over de Hanzelijn te vinden, zie http://www.walkatearchief.nl/almanak2013.html

  • Geplaatst op: woensdag, 27 februari 2013
  • Bijgewerkt op: donderdag, 27 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...