Kampen krijgt een station (1865-1912)

1. Kampen, eerste NCS-station circa 1900 Kampen

1. Kampen, eerste NCS-station circa 1900 Kampen

1b. Kampen ca. 1900, wachtende passagiers bij het eerste NCS-station

1b. Kampen ca. 1900, wachtende passagiers bij het eerste NCS-station

2. Plattegrond van het eerste NCS-station in Kampen

2. Plattegrond van het eerste NCS-station in Kampen

2a. Emplacement Kampen 1894

2a. Emplacement Kampen 1894

2b. Ingekleurde kaart van het eerste NCS-station

2b. Ingekleurde kaart van het eerste NCS-station

2c. Station Kampen in kleur, omstreeks 1900

2c. Station Kampen in kleur, omstreeks 1900

In een overeenkomst tussen de NBM en de HSM werd het gezamenlijke gebruik van de 5,5 km lange spoorweg tussen De Zande en Kampen geregeld. De NBM betaalde de HSM jaarlijks een gedeelte van de rente over de aanlegkosten en de hoogte van dit bedrag was afhankelijk van het aantal gereden kilometers dat door beide partijen op dit gedeelte werd afgelegd.

In december 1865 werd ook een houten, door Kampen betaalde, spoorsteiger aan de Spoorkade in gebruik genomen. Aangezien Kampen een eind- c.q. beginstation was van de lijn Utrecht - Zwolle -Kampen, werd in Kampen evenals in Utrecht een depot gevestigd bestaande uit een locomotievenloods, rijtuigenloods, reservoirgebouw, kolenpark, takkenboshok en twee (grote en kleine) draaischijven. In 1875 werd op het emplacement ook nog een werkmeesterwoning met smederij gebouwd en in 1878 kwam er ook nog een gebouwtje voor de verwarming van waterstoven bij. Vanwege de grote afstand tussen Utrecht en Kampen werd in 1875 besloten ook een locomotievendepot in Harderwijk te bouwen. In 1876 werd het houten perron in Kampen vervangen door een stenen perron.

Ruzie
In 1891 werd het stationsgebouw in Kampen uitgebreid met een houten goederenloods met retirade (toiletten). Het Kamper gemeentebestuur verzocht de NCS tijdens in onderhandelingen in 1892 over het laten vervallen van doorgaande treinen van en naar Utrecht, het station van een stationskap te voorzien, maar de NCS weigerde dit, tenzij Kampen de kap zelf zou betalen. Het teleurgestelde gemeentebestuur weigerde dit, omdat men vond dat Kampen al genoeg betaald had en dit een zaak van de NCS was. Omdat de wachtkamers te klein werden, plantte men bomen op het stationsplein waaronder de wachtende reizigers konden schuilen.

Te laat
In augustus 1880 begon stationschef J.  Oostrum, vlak na zijn benoeming tot stationschef in Kampen, met de handel in steenkolen en cokes en bouwde hiervoor een kleine loods. Toen hij in 1888 overleed, zette zijn opvolger P.J. Meij de handel voort. Het gemeentebestuur klaagde in 1902 over de ‘slakkennatuur’ van deze stationschef want hij was soms zo druk bezig met een klant, dat hij het sein tot vertrek niet op tijd gaf, waardoor de trein te laat vertrok en aansluitingen in Zwolle werden gemist. Later vestigden meerdere steenkoolhandelaren zich op het Kamper stationsemplacement en tot ver in de twintigste eeuw, zelfs tot 2011, hebben deze loodsen bij het spoor gestaan, later gebruikt als winkel of opslagruimte.

Tweederangs
Om praktische redenen, maar ook om het Kamper gemeentebestuur onder druk te zetten om de overeenkomst uit 1862 te herzien, werd in januari 1887 de depots in Harderwijk en Kampen opgeheven en verplaatst naar Zwolle. In Kampen werden de twee loodsen afgebroken en vervangen door één loods voor de overnachting van de locomotieven. Het teleurgestelde gemeentebestuur vond dat het station door de overvolle wachtkamers en de wachtplaatsen onder de bomen afgezakt was naar een tweederangs dorpsstation in plaats van een station dat paste bij een stad van 20.000 zielen.

  • Geplaatst op: dinsdag, 22 januari 2013
  • Bijgewerkt op: woensdag, 26 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...