Overweg Veerallee (1865-heden)

1. Tekening uit 1888 voor de bouw van twee controleperrons

1. Tekening uit 1888 voor de bouw van twee controleperrons

2. Veerallee 1935-39

2. Veerallee 1935-39

3. Koeien bij Veerallee

3. Koeien bij Veerallee

3a. Zwolle Veerallee 22 mei 1969, overweg Veerallee (foto J.G.C. van de Meene)

3a. Zwolle Veerallee 22 mei 1969, overweg Veerallee (foto J.G.C. van de Meene)

4. Overweg bij de gesloten halte Veerallee 1998

4. Overweg bij de gesloten halte Veerallee 1998

5. Veerallee anno 2013, het Kamperlijntje is hier nog ongewijzigd na de afbraak van de halte in 2000

5. Veerallee anno 2013, het Kamperlijntje is hier nog ongewijzigd na de afbraak van de halte in 2000

De Veerallee (oorspronkelijk Veerweg) vormde de verbinding tussen de Katerveer (pont) en de Zwolse binnenstad, maar was destijds een geliefde wandelroute. De Kamperlijn kruiste deze Veerallee en de overweg moest derhalve met bomen afgesloten worden.

In oktober 1882 klaagde burgemeester Mr. J.W.J. de Vos van Steenwijk dat het regelmatig voorkwam dat de trein uit Kampen midden op de overweg en spoorbrug stilstond omdat de conducteur de kaartjes nog moest controleren. Dit moest klaar zijn voordat de trein het Zwolse emplacement mocht oprijden. De burgemeester stelde voor het controleren bij halte Mastenbroek te doen en niet het verkeer en doorgang van personen bij de Veerallee te belemmeren.

De NCS schreef daarop dat de halte Mastenbroek van te weinig betekenis was en onvoldoende personeel bezat om het controleren daar te doen en stelde voor het sein 30 à 40 m richting station te verplaatsen. De Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten voelde daar echter niet voor, omdat er dan nog slechts 78 meter tot de brug overbleef met het risico dat bij lange treinen het probleem bleef bestaan. Uiteindelijk werd het opgelost door het plaatsen van een sein op 55 meter vanaf de brug, waarvoor de trein uit Kampen moest stoppen.

Paardetram

Op 7 juli 1885 ging de minister akkoord met het verzoek van de Zwolsche Tramweg Maatschappij om de NCS-lijn bij de Veerallee te mogen kruisen. Een en ander als gevolg van de aanleg van een paardetramlijn vanaf de Zwolse binnenstad tot aan het Katerveerhuis. Op 30 mei was hierover al een overeenkomst opgemaakt tussen de NCS en de trammaatschappij. De paardetram heeft gereden tot 7 augustus 1919 toen de Zwolsche Tramweg Maatschappij ter ziele ging omdat de gemeenteraad weigerde het subsidiebedrag te verhogen.

Wachterswoning

In juni 1896 deed de NCS de minister het verzoek om een houten wachthuisje te mogen plaatsen bij de Veerallee als schuilplaats voor de beide wachters, belast met de bewaking en bediening van de overweg en brug. De minister gaf hiervoor in oktober toestemming. Omdat de overweg Grote Voort ook door deze beide wachters gedaan moest worden en dit vanwege de afstand toch wel wat bezwaren gaf, besloot de NCS een wachterswoning bij deze overweg te laten bouwen en deze overweg afzonderlijk te laten bewaken. Deze wachterswoning met het nummer 70 A werd in juni 1965 gesloopt toen het viaduct over het Kamperspoor van de A28 over de plaats van deze woning gelegd werd.

Brugwachters

De brugwachters waren ook belast met het sluiten van de spoorbomen bij de Veerallee. Tot november 1922 waren vier mannen hiermee belast. Vanaf november 1922 waren er nog maar twee personen met het sluiten van de bomen en de bediening van de spoorbrug belast, waarvan één dienst deed vanaf 5.00 uur tot 14.00 uur en de andere vanaf 14.00 uur tot 00.30 uur. In de gemeenteraad van Zwolle werden hierover vragen gesteld omdat men bang was dat de overwegwachter bij mistig weer de trein niet zou zien aankomen rijden en bij veel geraas van karren, auto’s en motoren de vier fluitstoten van de locomotief niet zou horen en stel dat de man zou struikelen en komen te vallen en zich verwonden, dan zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben.

Onderzoek

De commissaris van politie stelde een onderzoek in en kwam met een verklaring dat de dienst en aantal diensturen niet gewijzigd waren, maar dat in plaats van twee maal twee man de bewaking nu gedaan werd door twee maal één man. Dit zou geen geen enkel gevaar opleveren voor de veiligheid. Dat iemand onwel zou worden of zou kunnen struikelen of vallen is niet te voorzien en kan ook altijd in heel andere situaties gebeuren. De regeling bleef gehandhaafd. In 1926 werd de overweg in verband met toenemend verkeer op staatskosten verbreed.

In 1945 werden de oude, handbediende spoorbomen vervangen door elektrisch bediende bomen. De gemeente Zwolle moest hiervoor fl. 6.750,- betalen, oftewel 50 procent van de meerkosten voor de elektrificatie van het bedieningssysteem. De rest werd door NS betaald. De nieuwe bomen kregen een lengte van 3 meter voor de afsluiting van het voetpad, 6 meter voor de aangrenzende rijstrook en 7,5 meter voor de andere rijstrook. Na sluiting van de halte Veerallee werd de weg verbreed tot 2 rijstroken en voorzien van Ahob’s met bediening vanuit het seinhuis bij het Zwolse emplacement en later verkeersleiding Zwolle.

  • Geplaatst op: woensdag, 20 februari 2013
  • Bijgewerkt op: woensdag, 26 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...