1912-1940

1. Zicht op Kampen, eind jaren 30

1. Zicht op Kampen, eind jaren 30

2. De Zwolse weg met overweg uit IJsselmuiden omstreeks jaren 30

2. De Zwolse weg met overweg uit IJsselmuiden omstreeks jaren 30

3. Een stil en verlaten oprit naar het Stationsplein in 1927

3. Een stil en verlaten oprit naar het Stationsplein in 1927

4. Het nieuwe station Kampen met op de voorgrond de stenen brug

4. Het nieuwe station Kampen met op de voorgrond de stenen brug

5. Op het perron station Kampen omstreeks jaren 30

5. Op het perron station Kampen omstreeks jaren 30

6. Station Kampen omstreeks jaren 30

6. Station Kampen omstreeks jaren 30

7. Station Kampen met op de voorgrond de wal van het Kikkergat

7. Station Kampen met op de voorgrond de wal van het Kikkergat

8. De Zwolse weg met kap tweede perron omstreeks jaren 30

8. De Zwolse weg met kap tweede perron omstreeks jaren 30

Het goederenvervoer per spoor was en bleef nog steeds gering. Het gemeentebestuur besloot de mogelijkheden te onderzoeken om een concurrerende spoorlijn op de linker IJsseloever aan te leggen en sloot na veel onderhandelingen een contract af met de KNLS. Op 30 september 1913 werd de lokaallijn Hattem-Kampen met als eindpunt station Kampen Zuid geopend, een jaar later gevolgd door het tramlijntje Kampen-Wezep. Het NCS-station kreeg de naam Kampen Noord.

De NCS en de HSM (exploitant van de lokaallijn) beconcurreerden elkaar met allerlei aanbiedingen. Door de Eerste Wereldoorlog kreeg men echter te maken met een tekort aan steenkool waardoor de spoorwegmaatschappijen gedwongen waren om te gaan samenwerken. Uit deze samenwerking ontstond uiteindelijk in 1917 de Nederlandsche Spoorwegen (NS) en verdween de onderlinge concurrentie.

Onrendabel
Door de kolenschaarste werden in 1919 ook de vervoersprijzen voor de reizigers op het Kamperlijntje verhoogd, zonder daarvoor toestemming van het Kamper gemeentebestuur te vragen. Hierdoor ontstond een nieuw conflict tussen de gemeente Kampen en de NS. De drie scheidslieden moesten er aan te pas komen en deze deden op 23 september 1922 uitspraak en gaven Kampen gelijk. De NS moest of de prijzen terug brengen naar het oude niveau of een boete van fl. 50,- per dag aan de stad betalen. De NS koos, zij het niet van harte, voor het laatste. In 1933 werden alle spoorlijnen in Nederland door de overheid genaast en de NS greep deze gelegenheid aan om onrendabele lijnen en stations te sluiten, waaronder de lokaallijn Hattem - Kampen.

Boetes
Ook halte Mastenbroek werd gesloten omdat het aantal passagiers dat hier in- en uitstapte door het toenemende busverkeer nog maar zeer gering was. De NS betaalde Kampen fl. 100.000,-: namelijk fl. 60.000 als restant van het don gratuit na aftrek van de betaalde boetes en fl. 40.000,- voor de sluiting van de lijn naar Hattem. Kampen vroeg in eerste instantie het dubbele omdat men de inkomsten van de boetes zou missen, maar zag uiteindelijk toch van verder procederen af omdat de Tweede Kamer het plan inmiddels had goedgekeurd en de kans groot zou zijn dat men dan helemaal niets kreeg.

Vanaf 2 oktober 1927 stopte de trein ook bij halte Veerallee, het beginpunt van de tramlijn Zwolle-Blokzijl en ook na sluiting van deze tramlijn in 1934 bleef deze halte gehandhaafd.

  • Geplaatst op: woensdag, 11 januari 2012
  • Bijgewerkt op: woensdag, 19 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...