Onvermijdelijk einde lijn Elburg-Wezep-Kampen

3. Op 31 augustus 1931 vertrekt de laatste tram richting Elburg

3. Op 31 augustus 1931 vertrekt de laatste tram richting Elburg

3a. Passagiers bij vertrek in laatste tram naar Elburg

3a. Passagiers bij vertrek in laatste tram naar Elburg

6. Elburg 2008; Voormalige tramremise dient nu als supermarkt

6. Elburg 2008; Voormalige tramremise dient nu als supermarkt

6b. Elburg voormalige tramremis

6b. Elburg voormalige tramremis

6c. Elburg, dam door gracht met rechts remise en links stadswal

6c. Elburg, dam door gracht met rechts remise en links stadswal

7d. Elburg, aangelegde trambaan achter de kerk met plantsoen

7d. Elburg, aangelegde trambaan achter de kerk met plantsoen

7g. Elburg 2013,huidige situatie

7g. Elburg 2013,huidige situatie

8. Elburg 2013, op de uitstekende muren lagen eens stalen balken waarover de tram schuin de Beek kon oversteken

8. Elburg 2013, op de uitstekende muren lagen eens stalen balken waarover de tram schuin de Beek kon oversteken

8a. Elburg 2013, de afdruk van de stalen balken zijn nog zichtbaar in de muren

8a. Elburg 2013, de afdruk van de stalen balken zijn nog zichtbaar in de muren

De Zuiderzeetram kreeg als gevolg van het toenemende gemotoriseerde verkeer al gauw met grote verliezen te kampen. In 1928 verzocht de NS de minister de exploitatie te mogen staken, maar die weigerde dit.

Toen op 15 januari 1930 de verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle in gebruik werd genomen, betekende dit de genadeklap voor de stoomtramlijn. Bovendien moest het spoor, dat op of langs de openbare weg lag, door het toenemende verkeer op de Zuiderzeestraatweg verlegd worden op de berm, achter de bomen.

Fel gekant

Gezien de hoge kosten die dit met zich zou meebrengen en de toenemende verliezen gaf de minister op 22 juni 1931 alsnog toestemming voor het staken van de exploitatie van de gehele tramlijn, dus ook van de zijlijn naar Kampen. Voor dit besluit werd genomen, had men wel eerst overeenstemming bereikt met het ministerie van Defensie over het vervoer van de militairen naar Wezep. Na de sluiting van de tramlijn zouden zij tegen een lager tarief met extra treinen via Zwolle naar Wezep vervoerd worden. Op 31 augustus 1931 reed de stoomtram voor het laatst. De gemeente Kampen was fel gekant tegen de sluiting van de tramlijn en was bang dat haar positie als garnizoensstad aangetast zou worden als de militairen niet meer langs de kortste weg naar Wezep vervoerd konden worden. Bussen

Het gemeentebestuur legde de zaak voor aan een arbitragecommissie. Op 18 maart 1933 kwam het vonnis waarbij de gemeente in het ongelijk werd gesteld. De arbitragecommissie was van mening dat de zijlijn Wezep-Kampen een onderdeel was van de lijn Nunspeet-Elburg-Hattemerbroek en dat de verplichting de zijlijn naar Kampen te exploiteren verviel op het moment dat de exploitatie van de gehele lijn gestaakt werd. Bovendien had de instandhouding van een lijn tussen Wezep en Kampen geen zin, omdat er geen aansluiting meer was richting Elburg. Deze verbinding werd nu in stand gehouden door bussen van de ATO (Algemeene Transport Onderneming ).

Tegenwoordig ligt op het vroegere baanlichaam een fietspad. In Elburg dient de voormalige remise nu als supermarkt. Langs het vroegere baanlichaam zijn nog wel sporen van de tramlijn te vinden zoals de oversteek over de Beek in Elburg en de verhoogde los- en laadplaats in Nunspeet.

  • Geplaatst op: woensdag, 27 februari 2013
  • Bijgewerkt op: woensdag, 26 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...