Aanpak gebied Bolwerk/Buitenwacht

De gemeente Kampen heeft de keuze gemaakt voor de invulling van het gebied Bolwerk/Buitenwacht en de eerste stap gezet naar een totale herindeling van dit terrein. Het gaat hierbij om het gebied, vóór het station waar eens de Buitenwacht (oorspronkelijk Buitensociëteit) stond met het parkeerterrein daar achter.

De bedoeling is de vorm van het vroegere Bolwerk wat te herstellen, op te hogen en een waterpartij aan te leggen met daarbij verplaatsing van de fietsenstalling en snackbar. Er moet ook een parkeerterrein komen voor 240 auto’s aan de kant van de Sportlaan. Het gaat om een ‘tussenscenario’, in het eindbeeld gaat er nog meer veranderen. De bedoeling is om eerst een wat minder rommelig aanzien van te maken van wat nu als een ‘samenraapsel’ wordt gezien. De uiteindelijke kosten bedragen 3,4 miljoen Euro. Aan deze eerste tussenstap hangt een prijskaartje van 2,2 miljoen Euro. Dat geld is er nog niet en men is van plan hiervoor fondsen te gaan aanspreken. Ook wil de gemeente het rioleringspotje aanspreken, omdat het gebied een waterbergingsfunctie krijgt. De gemeente denkt met deze tussenstap recht te doen aan de wensen van de omwonenden.

Bron: De Stentor 16 november 2016

  • Geplaatst op: vrijdag, 16 december 2016
  • Bijgewerkt op: vrijdag, 16 december 2016

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...