Veerallee spoorbrug (1945-1967)

1. Zwolle Veerallee 8 maart 1964, spoorbrug met links toegang tot spoorweghaven (foto R. Ankersmit)

1. Zwolle Veerallee 8 maart 1964, spoorbrug met links toegang tot spoorweghaven (foto R. Ankersmit)

2. Zwolle 1 september 1962: achter de brugwachterswoning lag tot aan de demping van de Willemsvaart de Spoorweghaven (foto J.G.C. van de Meene)

2. Zwolle 1 september 1962: achter de brugwachterswoning lag tot aan de demping van de Willemsvaart de Spoorweghaven (foto J.G.C. van de Meene)

2a. Zwolle 1 september 1962, de spoorweghaven (foto J.G.C. van de Meene)

2a. Zwolle 1 september 1962, de spoorweghaven (foto J.G.C. van de Meene)

3. Zwolle 25 juli 1964, zicht op spoorweghaven vanuit seinhuis 2 (foto R. Ankersmit)

3. Zwolle 25 juli 1964, zicht op spoorweghaven vanuit seinhuis 2 (foto R. Ankersmit)

4. Een onbekende DE-2 rijdt de spoorbrug in Zwolle op Zwolle 1960

4. Een onbekende DE-2 rijdt de spoorbrug in Zwolle op Zwolle 1960

5. Zwolle 11 april 1963, NS 2428 op de spoorbrug over de Willemsvaart (foto Jacob H.S.M. Veen)

5. Zwolle 11 april 1963, NS 2428 op de spoorbrug over de Willemsvaart (foto Jacob H.S.M. Veen)

6. Zwolle Veerallee  1 september 1969, DE-2 86 als trein 3521 op de spoorbrug richting Kampen (foto J.C. van de Meene)

6. Zwolle Veerallee 1 september 1969, DE-2 86 als trein 3521 op de spoorbrug richting Kampen (foto J.C. van de Meene)

7. In de nacht van 21 en 22 oktober 1967 is de spoorbrug gesloopt. Hier rijdt de eerste trein over de nieuwe verbinding

7. In de nacht van 21 en 22 oktober 1967 is de spoorbrug gesloopt. Hier rijdt de eerste trein over de nieuwe verbinding

Op 10 mei 1945 werd in een poging om de Duitsers tegen te houden, stoomlocomotief NS 3608 (ex NCS 78) in de geopende spoorbrug gereden. Hierdoor was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk tussen Kampen en Zwolle.

Op 18 juni 1940 reed er weer een trein tussen Kampen en halte Veerallee en op 25 juni was de brug weer hersteld en kon men weer doorrijden tot station Zwolle. Door het opblazen van de spoorlijn door Duitsers op 13 en 14 april 1945 kon pas op 16 juli 1945 weer een beperkte dienstregeling ingesteld worden.

Haven gedempt

Door de aanleg van het Zwolle IJsselkanaal in de jaren 1960 – 1964 en de opening ervan op 7 december 1964, kwam er een einde aan het scheepvaartverkeer tussen de IJssel en het Zwartewater via de de Willemsvaart. Als eerste werd de spoorweghaven gedempt waarop later een PTT-gebouw werd geplaatst. De gedeeltelijke demping en de aanpassing van infrastructuur volgde tussen de jaren 1966 – 1969. De Willemsvaart werd gedempt vanaf de stadsgracht tot voorbij de Veeladingsbrug. In de nacht van zaterdag 21 oktober op 22 oktober 1967 werd de spoorbrug gesloopt. Men begon om 22.00 uur en na 5 uur branden en snijden werden de ijzeren brokstukken verwijderd waarna het gat met zand werd gedicht en voorzien van nieuw spoor. Twintig minuten voor acht zondagmorgen was de klus geklaard en reed de eerste trein over de nieuwe vaste verbinding.

Gesloopt

Ook de Veeladingsbrug werd gesloopt. In 1968 werd hier een tweebaansweg met vier rijstroken aangelegd en werd de overweg voorzien van Ahob’s. De NS voelde er niets voor om mee te betalen aan de Zwolse plannen zodat de gemeente Zwolle met een extra post van een kwart miljoen gulden bleef zitten, waardoor de Kamperpoortenbrug niet werd vervangen door een brug maar door een goedkopere dam. Door de sluiting van de halte Veerallee verliet de laatste brugwachter R.A. van Zanten de brugwachterswoning op 4 april 1969, waarna op 10 oktober de woning aan bewoning onttrokken en afgebroken werd. Daarmee verdween de laatste zichtbare herinnering aan de spoorbrug.

Zwolle versus NS

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat probeerde de NS in 1969 nog wel over te halen om alsnog mee te betalen aan de sloop van de spoorbrug omdat ze door de sluiting van de halte en sloop van de brug personeelskosten uitspaarde. De NS voerde als tegenargument aan dat de sluiting van de Willemsvaart in opdracht van het Rijk was gedaan en Zwolle derhalve niet de zogenoemde ‘veroorzakende’ partij was en zij daarom ook geen tegemoetkoming in de kosten in vooruitzicht gesteld had.

Wellicht had de NS op hun beter passend moment de brug kunnen laten slopen, maar de gemeente had hen min of meer gedwongen dit eerder uit te voeren. De sloopkosten kwamen daarom voor rekening van de gemeente. Bovendien merkte de NS dat de gemeente Zwolle 95 procent van de kosten van de reconstructie van de Veerallee door het Rijk vergoed kreeg in de vorm van een subsidie, dus waar maakte men zich druk om?

  • Geplaatst op: woensdag, 20 februari 2013
  • Bijgewerkt op: donderdag, 25 juli 2019

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...