1950-heden

1. Westenholte 13 november 1989, DE-2 166 als trein 8543 op weg naar Kampen (foto Rein van Putten)

1. Westenholte 13 november 1989, DE-2 166 als trein 8543 op weg naar Kampen (foto Rein van Putten)

1a. Prent ter gelegenheid 100-jarig bestaan spoorlijn in 1965

1a. Prent ter gelegenheid 100-jarig bestaan spoorlijn in 1965

2. Zwolle 8 maart 1964, het nieuwe viaduct in de spoordijk over de provinciale weg naar Hasselt (foto R. Ankersmit)

2. Zwolle 8 maart 1964, het nieuwe viaduct in de spoordijk over de provinciale weg naar Hasselt (foto R. Ankersmit)

2a. Zwolle 8 maart 1964, nieuwe spoordijk met viaduct en lage spoorlijn, links Westenholte (foto R. Ankersmit)

2a. Zwolle 8 maart 1964, nieuwe spoordijk met viaduct en lage spoorlijn, links Westenholte (foto R. Ankersmit)

2b. Zwolle 8 maart 1964, bouw van de spoorbrug over het nog te graven Zwolle-IJsselkanaal (foto R. Ankersmit)

2b. Zwolle 8 maart 1964, bouw van de spoorbrug over het nog te graven Zwolle-IJsselkanaal (foto R. Ankersmit)

2c. Zwolle 8 maart 1964, bouwplaats met de oude baan en nieuwe spoorbrug (foto R. Ankersmit)

2c. Zwolle 8 maart 1964, bouwplaats met de oude baan en nieuwe spoorbrug (foto R. Ankersmit)

2d. Zwolle 25 juli 1964, de spoorbrug en de inmiddels in gebruik genomen spoorlijn  op de dijk (foto R. Ankersmit)

2d. Zwolle 25 juli 1964, de spoorbrug en de inmiddels in gebruik genomen spoorlijn op de dijk (foto R. Ankersmit)

2e. Zwolle 25 juli 1964, de spoorbrug, men is gestart met het graven van het Zwolle-IJsselkanaal (foto R. Ankersmit)

2e. Zwolle 25 juli 1964, de spoorbrug, men is gestart met het graven van het Zwolle-IJsselkanaal (foto R. Ankersmit)

2f. Zwolle 25 juli 1964, DE-2 78 + 63 op pas in gebruik genomen spoorbrug, het graafwerk is begonnen (Foto R. Ankersmit)

2f. Zwolle 25 juli 1964, DE-2 78 + 63 op pas in gebruik genomen spoorbrug, het graafwerk is begonnen (Foto R. Ankersmit)

3. Feest met taart 130 jaar Kamperlijntje

3. Feest met taart 130 jaar Kamperlijntje

3c. Viering 130-jarig jubileum met conducteur in oud uniform

3c. Viering 130-jarig jubileum met conducteur in oud uniform

3d. Kampen maart 2007, emplacement voor aanpassing

3d. Kampen maart 2007, emplacement voor aanpassing

3e. Kampen maart 2007, emplacement na de verwijdering van wissels

3e. Kampen maart 2007, emplacement na de verwijdering van wissels

3f. Mastenbroek 20 september 1975, de lijn ter hoogte van km 94.9 (foto J.G.C. van de Meene)

3f. Mastenbroek 20 september 1975, de lijn ter hoogte van km 94.9 (foto J.G.C. van de Meene)

4. Waar eens het Kikkergat lag is nu een busstation, eind jaren 90

4. Waar eens het Kikkergat lag is nu een busstation, eind jaren 90

5. Station Kampen anno 2000

5. Station Kampen anno 2000

5a. Station Kampen uit lucifers gebouwd door Bart Stuivenvolt

5a. Station Kampen uit lucifers gebouwd door Bart Stuivenvolt

6. Zwolle 6 december 2013, op deze plek komt de halte Zwolle Stadshagen

6. Zwolle 6 december 2013, op deze plek komt de halte Zwolle Stadshagen

Het goederenvervoer op het Kamperlijntje nam na de oorlog wel toe, vooral in de zestiger jaren door de aanvoer van bouwmaterialen en landbouwwerktuigen voor de nieuwe polders en omgekeerd de afvoer van vlas en aardappelen uit deze polders. Het emplacement werd regelmatig vergroot.

Later nam het goederenvervoer weer af en in 1997 werd het goederenvervoer definitief gestaakt. Tussen 1960 en 1964 werd het Zwolle-IJsselkanaal aangelegd en werd een deel van de spoorlijn op een spoordijk met drie bruggen verlegd. Op 30 augustus 1963 werd de stalen bovenbouw van de brug over het nieuwe kanaal door de firma De Vries Robbé uit Gorinchem geplaatst en in de nacht van 19 op 20 juni 1964 werd de spoordijk aangesloten op de oude lijn en rijdt de trein sindsdien over de spoordijk. Op 1 juni 1969 werd de halte Veerallee opgeheven en het haltegebouw werd uiteindelijk in maart 2000 afgebroken. De voormalige halte Mastenbroek werd in februari 1970 afgebroken. De stationshal in Kampen is sinds maart 1999 gesloten. Wel is in het station een kiosk annex winkel gevestigd en sinds 1983 dient de voormalige goederenloods als (betaalde) fietsenstalling.

Tramlijn
Op 10 december 2006 werd de spoorlijn overgenomen door de provincie Overijssel waarbij de exploitatie in handen bleef van NSR. Het lag in de bedoeling dat dit voor een periode van drie jaar zou zijn, later verlengd tot 1 januari 2013. Na de opening van de Hanzelijn was het de bedoeling dat het Kamperlijntje omgebouwd zou worden tot een geëlektrificeerde tramlijn met nieuwe haltes bij Oosterholt, Stadshagen en Voorsterpoort. Zowel in 2011 als in 2012 vonden aanbestedingen plaats voor de ombouw en concessieverlening maar die draaiden op een fiasco uit, aangezien er nauwelijks belangstelling was en er geen kandidaten waren die aan de gestelde eisen voldeden.

Luxe keuze
De steden Zwolle en Kampen hebben daarop samen met provinciale staten besloten om eerst nieuwe exploitatiemogelijkheden te onderzoeken voor de toekomst van het Kamperlijntje. Tot maximaal eind 2015 zal NSR de exploitatie in opdracht van de provincie Overijssel blijven verzorgen. De Kampenaren hebben de luxe keuze of via het Kamperlijntje of via de Hanzelijn naar Zwolle te reizen, maar uit cijfers is gebleken dat slechts 1 op de 6 reizigers is overgestapt op de Hanzelijn, zodat het Kamperlijntje de meest populaire verbinding blijft. In maart 2013 bleek ook nog dat het Kamperlijntje het meest door de reizigers gewaardeerde regionale spoorlijn in Nederland te zijn.

Nota
Uit een eind mei 2013 verschenen nota over de toekomst van het Kamperlijntje, waarin twee trein- en twee busvarianten worden voorgesteld, kwam de variant met een (snellere) elektrische trein met vier slagen per uur en zes stopplaatsen, als voordeligste variant met betrekking tot exploitatie- en onderhoudskosten uit de bus. In augustus 2013 werd bekend dat er één optie overblijft namelijk handhaving van de trein, electrificatie van de spoorlijn en een extra halte bij Stadshagen. Voor de dienstregeling zijn dan één tot twee elektrische treinstellen nodig. Bij voldoende belangstelling kunnen in de toekomst drie extra haltes erbij gebouwd worden nl. Kampen Oost, Werkeren en Voorsterpoort en kan de frequentie verhoogd worden tot viermaal per uur waarvoor dan wel spoorverdubbeling bij Stadshagen en Kampen Oost noodzakelijk is. Voor de uitbreiding van een halte bij Stadshagen met handhaving van de halfuurdienst, zal de snelheid opgevoerd moeten worden tot 135 km/h. Ook zal er een fietsbrug naast de bestaande spoorbrug over de Blaloweg komen, zodat er een veiliger oversteek voor fietsers ontstaat. Totale kosten van de ombouw worden geraamd op ca. 25 miljoen euro.

Station Kampen
Begin november 2013 heeft Gedeputeerde Staten dit voorstel naar de Overijsselse Statenfracties gestuurd die hierover nog in 2013 een besluit zullen nemen. De gemeente Zwolle krijgt een subsidie  van 3,85 miljoen euro als bijdrage voor de bouw van een onderdoorgang van de weg bij de nieuwe halte Stadshagen. Totaal reserveert de gemeente Zwolle voor de halte, onderdoorgang en fietsbrug een bedrag van 8,9 miljoen euro, de totale kosten hiervan worden geraamd op 10.2 miljoen euro. De inwoners van de wijk Stadshagen hebben verheugd gereageerd op de komst van de verkeerstunnel  onder de spoorlijn  door met aansluiting op de Hasselterweg en de komst van de nieuwe halte Zwolle Stadshagen aan het eind van de Belvédèrelaan. Eén en ander kan de aantrekkelijkheid van de wijk die momenteel in een (bouw)crisis verkeert verhogen. Er was alleen enige bezorgdheid over het parkeren van auto’s bij de nieuwe halte en de veiligheid voor fietsers. De gemeente Kampen reserveert een bedrag van een half miljoen euro voor het aanpassen van station Kampen. Kampen vindt dat bij handhaving van station Kampen een nieuwe entree bij de stad moet komen. Of de elektrische trein zoals bij de tramplannen de bedoeling was 35 m voor het station gaat stoppen is niet zeker omdat dan het bestaande perron verlengd moet worden. Het station moet in ieder geval weer een functie krijgen en het gebied ter plaatse van de in 2010 afgebrande Buitenwacht moet in 2017 ingevuld zijn, vooral omdat in dat jaar de internationale Hanzedagen in Kampen georganiseerd worden. Bij een positief besluit zal de elektrificatie tussen 2015 en 2017 plaatsvinden zodat het contract met NSR opnieuw verlengd zal moeten worden en de dieseltreinen tot 2017 blijven rijden. Tegen die tijd is waarschijnlijk ook de spoorlijn Zwolle – Wierden (Almelo) geëlectrificeerd, zodat er na 2017 geen diesellijn rond Zwolle meer te vinden zal zijn.

Aantal reizigers
Uit een onderzoek is gebleken dat het Kamperlijntje op geen enkele manier kostendekkend is te krijgen, momenteel moet er nog 5,1 miljoen subsidie per jaar bij en zelfs bij de totale uitbreiding met vier tussenstops zal het tekort nog 3,3 miljoen euro per jaar bedragen. Voor de komst van de Hanzelijn telde het Kamperlijntje 4.900 reizigers per dag welke sinds de komst van de Hanzelijn gedaald is tot 4.200 reizigers, een aantal dat overigens hoger ligt dan oorspronkelijk was verwacht. Na de uitbreiding met halte Stadshagen en het afstemmen van trein en bus (uit Emmeloord) zal het aantal reizigers stijgen tot 5.400 – 5.900 per dag. Bij volledige uitbreiding met vier haltes zal dit aantal kunnen stijgen tot 10.100 per dag. Maar dat blijft voorlopig toekomstmuziek.

Halte Stadshagen
Op 11 december 2013 zijn de Overijsselse Staten akkoord gegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het Kamperlijntje te elektrificeren, de baansnelheid  te verhogen en met de bouw van de halte Zwolle Stadshagen. Wel moest gedeputeerde Kok beloven de aanbesteding hiervan te combineren met die voor het traject Zwolle – Wierden (- Enschede) omdat men verwacht dat er dan een scherpere prijs zal komen en dat in tegenstelling tot de dubbel mislukte aanbesteding voor vertramming dit wel een succes wordt. Eén en ander is met blijdschap in Stadshagen ontvangen, maar in Zwolle Zuid is men teleurgesteld omdat een halte Zwolle Zuid aan het bestaande spoor naar Deventer er voorlopig nog niet inzit en er zelfs nog geen onderzoek naar de kosten en perspectieven voor deze halte is gestart. De halte Stadshagen past wel binnen de gestelde financiële kaders en politieke wensen omdat deze halte met het perspectief voor de bouw van nog drie haltes in de toekomst, voor de broodnodige extra reizigers op het Kamperlijntje zal zorgen. Bovendien hoopt men dat de komst van halte Stadshagen een stimulatie zal zijn voor de verdere ontwikkeling van Stadshagen en het door de crisis ernstig vertraagde nieuwbouwproces weer nieuw leven in zal blazen.

Elektrificeren 
Overigens is het plan om het Kamperlijntje te elektrificeren niet nieuw, al in 1914 onderzocht de NCS de mogelijkheden om de spoorlijn te verdubbelen en te elektrificeren, de stroom zou dan betrokken worden van de IJsselcentrale. Er waren zelfs berichten dat dit met ingang van 1 mei 1915 zou gebeuren. Hiermee zou het Kamperlijntje na de in 1908 geopende Hofpleinlijn het tweede geëlektrificeerde spoorlijntje in Nederland geworden zijn, wellicht vanwege de geringe afstand als proefproject. Ook werd de mogelijkheid onderzocht om motorwagens met accumulatorenbatterijen op het Kamperlijntje in te zetten, maar deze waren te duur in aanschaf en onderhoud en vooral onbetrouwbaar. De Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten, bovendien was het reizigersaanbod na de oorlog te gering om nog voor elektrificatie in aanmerking te komen.

In 1923 kreeg het Kamperlijntje wel de primeur van de proef door NS van het eerste benzinemotorrijtuig en werd daarmee het benzine/dieseltijdperk gestart Hieraan zal dus rond 2017 een einde komen. Voorlopig rijden de onlangs opgeknapte Buffels nog gewoon heen en weer, tussen Zwolle en Kampen, tussen Kampen en Zwolle, trouw  en... stipt op tijd!
In september 2015 werd bekend dat in 2014 het reizigersvervoer op het Kamperlijntje met twee procent was gestegen van gemiddeld 4256 tot 4326 reizigers per dag.In de nacht van 24 op 25 oktober 2015  is naast de spoorbrug over de Blaloweg een fietsbrug geplaatst, die eind 2015 in gebruik genomen wordt. Fietsers hoeven dan niet meer de drukke Blaloweg over te steken.

Hanzedagen
Doordat sinds begin december 2013 de buslijn 141 uit Urk/Emmeloord niet verder rijdt dan tot station Kampen, moeten de passagiers overstappen of op het Kamperlijntje of op de scholierenbus 641. Het gevolg is dat het een stuk drukker is geworden op het Kamperlijntje en dat de passagiers soms als sardientjes de 10 minuten durende rit moeten afleggen; NRS zou één in plaats van twee treinstellen laten rijden en hierover wordt flink geklaagd. Volgens NRS rijden met uitzondering van de rustige uren overdag tussen half elf en één uur en daarna tot halverwege de avond constant twee treinstellen, maar moest men door een paar incidenten een paar maal met materieel schuiven. NRS belooft het aantal passagiers goed in de gaten te houden. Overigens is het laten rijden van drie treinstellen geen optie omdat deze niet langs het Kamper perron passen, tenzij het perron weer wordt verlengd zoals in de tijd dat de DE-3 op Kampen reed.

Begin november 2015 werd bekend dat tijdens de Internationale Hanzedagen die in juni 2017 in Kampen gehouden worden en waar 300.000 bezoekers verwacht worden, zoals het nu naar uitziet geen trein zal rijden op het Kamperlijntje. Reden is de spoorvernieuwing, elektrificatie en bouw van station Stadshagen met daar achteraan de testfase die alleen al minimaal vier maanden tot een half jaar in beslag zal nemen. Aangezien de spoorlijn begin december 2017 weer in gebruik moet worden genomen, omdat dan de concessie ingaat en Syntus het vervoer zal gaan verzorgen, zullen de Hanzedagen in de periode van de werkzaamheden en testfase vallen. Het alternatief is de Hanzelijn met aansluitend pendelbussen naar de binnenstad en busvervoer tussen Zwolle en Kampen.

  • Geplaatst op: woensdag, 11 januari 2012
  • Bijgewerkt op: dinsdag, 25 juli 2017

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...