Toekomst Kamper lijntje

Rapport 'Toekomst Perspectief Kamperlijn'

Provincie Overijssel en gemeenten Zwolle en Kampen hebben zich een aantal jaren geleden gecommitteerd aan de ambitie om -naast de nieuwe Hanzelijn- op de Kamperlijn een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding te realiseren (HOV). Deze ambitie is in het recente verleden vertaald in een vertramming van de Kamperlijn. De provincie Overijssel heeft twee keer de vervoersconcessie aanbesteed maar dat heeft niet geleid tot gunning. Daarom is in overleg met de gemeenten in 2012 besloten tot een heroriëntatie van de mogelijke alternatieven. Op 5 juni j.l. heeft het projectteam een toelichting gegeven op het rapport Toekomst Perspectief Kamperlijn”.

De CDA-fractie was met Cor Adema, Cort Beckman, Albert van Dam en Steffen Hofstra uitstekend vertegenwoordigd. De belangen voor Kampen zij groot: een hoger kwaliteitsniveau van het Kamperlijntje (tram of trein), een goede inpassing van het huidige station met daaraan gekoppeld een gewijzigde vervoersstroom op het stationsplein. Daarmee wil de CDA-fractie bewerkstelligen dat de Kamperlijn een nog sterkere OV-verbinding wordt tussen Kampen en Zwolle. Tellingen van een half jaar Hanzelijn laten intussen zien dat de Kamperlijn nog steeds populair is. Laten we dat zo houden.

De heroriëntatie heeft een aantal mogelijke alternatieven van de Kamperlijn, waarvan de trein + en de trein max varianten het beste scoren. (zie multicriteria-analyse)

Trein + variant
Deze variant gaat uit van uitbouw van de bestaande Kamperlijn door toevoeging van een halte Stadshagen en elektrificatie van het traject. De frequentie blijft met 2x/u ongewijzigd.(zie tracekaart)

De buslijnen
Lijn 11 rijdt in deze variant 2x/u van station Kampen via het Centrum, Hagenbroek en de Flevowijk naar station Kampen Zuid. Lijn 12 is vervallen. Lijn 141 rijdt 2x/u van Urk via Emmeloord en station Kampen naar station Kampen Zuid (route lijn 12). Lijn 641 rijdt in de spits en spitsrichting 2x/u van Urk via Emmeloord en station Kampen naar Windesheim. De overige buslijnen zijn als ongewijzigd verondersteld.

Aandachtspunten
Bij de besluitvorming zijn nog een aantal zaken waar de CDA-fractie aandacht voor vraagt: financiën (wie betaalt welk deel), de huidige situatie (wat gebeurd er als we niets besluiten met de Kamperlijn) en in hoeverre heeft de gemeente al zaken besloten i.k.v. de tramstudie die nu anders moeten. De zorg over de busverbinding van de kernen heeft (en al lang had) onze aandacht. Dat element speelt ook in deze discussie een rol.

De komende maanden is er nog het nodige lees- en studeerwerk aan de orde. Komend najaar zou de gemeenteraad zich over het verhaal moeten buigen.

  • Geplaatst op: donderdag, 02 januari 2014
  • Bijgewerkt op: zaterdag, 22 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...