Unanieme steun voor Kamperlijn

De Stentor

ZWOLLE - De gemeenteraad is gisteren unaniem akkoord gegaan met de elektrificatie van het Kamperlijntje. Ook de extra gemeentelijke investering van bijna 1,7 miljoen euro die daar voor nodig is, werd door de raad goedgekeurd.

 

Zwolle draagt nu ruim 10 miljoen euro bij aan het hele project.

Een motie van D66 om de provincie te vragen extra onderzoek te verrichten naar een Kamperlijntje zonder bovenleiding, kreeg niet voldoende steun. Namens die partij uitte Hans de Vries zijn zorgen over horizonvervuiling. "Het schijnt mogelijk te zijn om op een nieuwe manier elektrificatie toe te passen waardoor er geen bovenleidingen noodzakelijk zijn. Dat juichen we toe, want het zou horizonvervuiling voorkomen."

Maar volgens verkeerswethouder René de Heer is dat niet nodig, omdat de provincie er al naar gaat kijken. "In de Provinciale Staten is al een soortgelijke motie aangenomen. Ik wacht het antwoord van de provincie en de uitkomst van de aangevraagde quickscan af."
In de uitkomst van dat onderzoek heeft PvdA'er Jan Slijkhuis in ieder geval al weinig fiducie. "Het zou betekenen dat je op de Kamperlijn een systeem zou krijgen dat afwijkt van de rest van Nederland en dat je dus ook ander treinmaterieel nodig hebt. En dat maakt het voor de exploitant van het Kamperlijntje weer duurder."

D66 brak ook nog een lans voor het behoud van de buslijn 141 die rijdt van 's Heerenbroek naar Wilsum en Zwolle. "Gelet op de regiofunctie van Zwolle is een goed openbaar vervoer belangrijk voor de dorpskernen. Terwijl het er nu op lijkt dat buslijn 141 verdwijnt", zei fractievoorzitter De Vries, die het college tevergeefs met een motie verzocht om bij de provincie het verzoek in te dienen tot behoud van de buslijn.

Tot tevredenheid van de wethouder, die niets voelde voor een gesprek met de provincie over dit onderwerp. "Als ik doe wat u mij verzoekt, dan vraagt de provincie of wij er dan ook aan willen bijdragen." Frank Futselaar van de SP vond die beantwoording 'een beetje flauw'. "Alsof wij als gemeente niets te zeggen zouden hebben over het openbaar vervoer in deze regio. Er zijn reguliere overleggen voor."

Edwin Koster van de Fractie Koster had een motie ingediend met het verzoek om bij de plannen voor de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de Blaloweg de aansluitingen van de bestaande fietspaden duidelijk te beschrijven. "Het blijft onduidelijk hoe de fietsbrug aansluit op de Kamperpad", zei hij. Maar wethouder De Heer vond het net als een raadsmeerderheid een overbodige motie. Hij had al eerder aangegeven dat hij voor de uitwerking van de Kamperlijn met informatie over de aansluiting op de infrastructuur zal komen, zo liet hij weten.

  • Geplaatst op: woensdag, 18 december 2013
  • Bijgewerkt op: zaterdag, 22 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...