Unieke decoraties in stationshal Kampen en heropening stationshal

Op 7 juni werd een bijeenkomst belegd door de werkgroep Stadsherstel Kampen waarin restaurator en kleuronderzoeker Bert Jonker en stationsmanager Quirine Boeren uitleg gaven over de ontdekte oude beschilderingen in de stationshal van station Kampen uit 1916, aangebracht door schilder Egbert Jan Bruins uit Kampen. Deze zijn onder de witte verflaag teruggevonden en fragmenten zijn nu al zichtbaar.

De beschilderingen waren in 1955 tijdens een reünie van oud NCS-personeel i.v.m. het 90-jarig bestaan van de spoorlijn nog aanwezig en er werd toen nog vol bewondering gesproken over de fraaie NCS-logo’s en wapens van Nederland, Utrecht en Kampen; niemand zou het aandurven hierover een witkwast te halen, niet wetende dat dit 10 jaar later helaas wel zou gebeuren. Volgens Bert Jonker zijn deze beschilderingen in Jugendstil uniek in Nederland. Logo’s van de NCS en wapens van de steden Utrecht en Kampen en Nederland zijn al zichtbaar. De spoorlijn liep oorspronkelijk van Utrecht tot Kampen, dit is nog steeds in km-telling langs de spoorlijn te zien. Onderzocht wordt of aangebrachte beschilderingen – ook in de voormalige wachtkamers - gerestaureerd of gereconstrueerd kunnen worden. ‘Die wens is er wel bij NS’: aldus Quirine Boeren. Uitgezocht wordt of hiervoor geld beschikbaar kan worden gesteld.

Quirine Boeren vertelde tevens dat het in de bedoeling ligt de originele toegangsdeuren naar de hal te reconstrueren en dat men hoopt voor de winter 2023/24 de hal te kunnen heropenen. De hal werd in 1999 plotseling door NS gesloten vanwege overlast, hoewel er nauwelijks klachten bekend waren bij de politie en dit ook zonder overleg met de gemeente Kampen en de politie.

De voormalige van Gend & Loos loods in het station is ook in beeld voor huisvesting van de Kamper IJsselkogge die in 2024 na conservering in Lelystad terugkeert naar Kampen.  Het dak van het station moet vanwege lekkages vervangen worden en bij die gelegenheid zou de kogge dan in de loods getakeld kunnen worden. Kortom het station is weer volop in het beeld door heropening en verfraaiing van de stationshal.

  • Geplaatst op: donderdag, 14 juli 2022
  • Bijgewerkt op: donderdag, 14 juli 2022

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...