Foto van de Maand
Foto van de Maand Mei

Foto van de Maand Mei

IJsselmuiden ca. 1985, twee onbekende rode DE2 stellen vertrekken richting Zwolle (coll. K. Haar)
 • Foto van de Maand Mei
 • Foto van de Maand Mei

  IJsselmuiden ca. 1985, twee onbekende rode DE2 stellen vertrekken richting Zwolle (coll. K. Haar)
 • Foto van de Maand Mei

Besluit over De IJsselkogge

Binnenkort zal de gemeenteraad van Kampen een besluit moeten nemen over de plaatsing van de IJsselkogge die in 2024 na afronding van de conservering in Lelystad in Kampen ondergebracht moet worden.

In principe zijn er nog maar twee opties, of op het Heutzplein aan de IJsselkade of in de voormalige goederenloods in station Kampen. Stichting Stadsherstel heeft zich inmiddels uitgesproken voor plaatsing in het station, maar het college van B & W geeft de voorkeur voor plaatsing op het van Heutzplein zonder echter eerst een gedegen onderzoek voor plaatsing in het station te hebben onderzocht. Tegen plaatsing op het van Heutzplein zijn de volgende bezwaren:

 1. aantasting van het beschermde stadsgezicht.
 2. het gebouw komt buitendijks te liggen waarvoor dure aanpassingen nodig zullen zijn
 3. het verdwijnen van parkeerplaatsen in de stads
 4. een belangrijk punt, het verdwijnen van vrijuitzicht van omwonenden

De kosten voor plaatsing op het van Heutzplein bedragen ca. 2,5 miljoen Euro, terwijl de kosten voor plaatsing in het station ca. de helft zullen zijn, inclusief aanpassingen en uitbouw en NS wil hieraan alle medewerking verlenen. De bezwaarprocedures die ongetwijfeld zullen komen, zullen waarschijnlijk niet voor 2024 afgehandeld kunnen, met daarbij de vraag of ze afgewezen zullen worden als er een goed alternatief is. Het station is een centraal punt van openbaar vervoer, ook in vroegere tijden toen de trekschuit van dezelfde plek vertrok. Daarbij wordt binnen afzienbare tijd het terrein van de afgebrande Buitenwacht (vroege Buitensociëteit) tegenover het station aangepakt en het ligt in de bedoeling dat de vorm van de vroegere Schans wordt hersteld met hierbij wel 330 parkeerplaatsen en in het midden een grote fietsenstalling, zodat er dan ook voldoende ruimte voor het parkeren en stallen is.
De gemeenteraad moet zich nog maar eens goed laten informeren voordat er een besluit genomen wordt.

 • Geplaatst op: maandag, 03 oktober 2022
 • Bijgewerkt op: maandag, 03 oktober 2022

Digitale Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan voor de NIEUWSBRIEF.
captcha 

Recent gewijzigde artikelen

Onhebbelijke reizigers

Ergernis op het Kamperlijntje

Aan de slag met omgeving station

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...