Bedorven vis

De Kamper Courant van 12 april 1908 vermeldt het volgende bericht.

Een waggon met c.a. 2.300 pond haring, afkomstig van Urk, onlangs naar Maastricht afgezonden, is als geweigerd teruggezonden.

Bij aankomst verried de doordringende lucht, welke de waggon verspreidde, reeds, dat de inhoud der kisten niet bepaald frisch genoemd kon worden en inderdaad bleek bij onderzoek dat de bezending in hoogst bedorven toestand verkeerde, zoodat alles voor de consumptie afgekeurd en onverwijld naar de mestbergplaats afgevoerd moest worden.

  • Geplaatst op: dinsdag, 23 mei 2023
  • Bijgewerkt op: dinsdag, 23 mei 2023

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...