Jubileum Elisabeth Kampen (2)

maandag, 14 augustus 2023 26 november 1908

Het wapperende dundoek beduidde gisteren aan wie het nog niet wisten, dat daar aan het station Mastenbroek het feit herdacht werd, dat wij de vorige week hebben aangekondigd: het zilveren...

Jubileum Elisabeth Kampen

maandag, 14 augustus 2023 19 november 1908

Onder de beambten van de Centraal is de eenige vrouwelijke stationschef uit ons land, en eigenlijk zijn er, daar te Mastenbroek twee werkzaam, gezusters Kampen.

Gestolen goed gedijt niet

maandag, 14 augustus 2023 23 januari 1908

Maandagavond zijn uit de goederenloods op het stations-emplacement een 6-tal colli’s ontvreemd, welke Dinsdagochtend, alle nagezien en gedeeltelijk geledigd in het Plantsoen tegenover het station...

Afscheid Directeur (militair) Hoofdcursus

maandag, 14 augustus 2023 31 maart 1922

Van ochtend had al het aan den Hoofdcursus verbonden personeel zich bij het station Kampen-Zuid verzameld om den afgetreden Directeur bij zijn vertrek, voorloopig naar Doesburg, als nieuw-benoemd...

Vertrek Hoofd Cursus uit Kampen 1923

maandag, 26 juni 2023

Gedurende de periode 1852 tot juli 1923 was er in Kampen, naast ’s-Hertogenbosch en Maastricht, een opleidingsinstituut voor officieren van de infanterie en de militaire administratie.

Een recalcitrante locomotief

maandag, 26 juni 2023 Kamper Courant - 6 februari 1910

In de Kamper Courant van 6 februari 1910 werd gewezen op het feit dat Kampen sinds 1887 geen eigen werkplaats meer had en er geen reservematerieel meer voorhanden was. Het bericht vermeldt het...

Bedorven vis

dinsdag, 23 mei 2023 De Kamper Courant van 12 april 1908 vermeldt het volgende bericht.

Een waggon met c.a. 2.300 pond haring, afkomstig van Urk, onlangs naar Maastricht afgezonden, is als geweigerd teruggezonden.

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...