Voor de bleekneusjes

maandag, 30 januari 2023 Ingezonden

Door een kindervriend werd heden aan de Enquêtrice mej. Groenewege ter hand gesteld de som van f 200,- te besteden aan de de kinderen die zeelucht en goede verzorging noodig hebben.

Schoolreisje (4)

maandag, 30 januari 2023

Journalist Van Hanswijk Pennink vermeldt in de Kamper Courant van 6 juli 1911 het volgende verslag van een schoolreisje op 5 juli naar Hattem

Bleekneusjes

maandag, 03 oktober 2022

In de krant van 15 augustus 1909 werd beschreven hoe verzwakte kinderen uit arme gezinnen naar de kust gestuurd werden om nieuwe krachten op te doen voor het komende najaar en winter.

Landverhuizers

maandag, 03 oktober 2022 In de Kamper Courant van 6 februari 1910 was het volgende te lezen:

Een drukte van belang was het gisterochtend aan den trein van kwart voor negen, enorm de menschendrom, welke zich op perron en naastliggend terrein verdrong, toen het uur van vertrek naderde.

Vermissing

maandag, 15 augustus 2022

Dirk van den Belt (85 jaar) uit Kampen verdween op 8 april 2018. Op zondagochtend zei hij een stukje te gaan wandelen langs de IJssel, zoals hij regelmatig deed. Met enkel kleingeld op zak vertrok...

Schoolreisje (2)

maandag, 15 augustus 2022 11 juli 1912

Journalist Hanswijk Pennink van de Kamper Courant beschrijft in de krant van 11 juli 1912 het volgende over een schoolreisje per trein:

Onhebbelijke reizigers

woensdag, 11 mei 2022 25 april 1942

In het Kamper Nieuwsblad van 25 april 1942 werd in de rubriek Onder de Poort door Poortwachter Hendrik van Heerde een ingezonden brief behandeld waarin geklaagd werd over de houding van reizigers...

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...